PYTHAGOREAN TREE 2.jpeg
PYTHAGOREAN TREE 3.jpeg

Το Πυθαγόρειο δέντρο είναι ένα fractal το οποίο ανακάλυψε ο Ολλανδός μαθηματικός Albert E. Bosman το 1942. Πήρε το όνομά του από τον αρχαίο έλληνα

μαθηματικό Πυθαγόρα γιατί κάθε φορά που δημιουργούμε μια νέα τριάδα τετραγώνων,

ανάμεσά τους σχηματίζεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο και αυτός ο σχηματισμός χρησιμοποιείται όταν επεξηγούμε το Πυθαγόρειο θεώρημα.

Ακολουθήστε τα βήματα της παρκάτω εικόνας και
φτιάξτε το δικό σας Πυθαγόρειο δέντρο με τα δικά σας
χρώματα και στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Καλή διασκέδαση!

PYTHAGOREAN TREE 4.jpeg

PYTHAGOREAN TREE5.jpeg
PYTHAGOREAN TREE.png