Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία εκδίδει για το γυμνάσιο το περιοδικό Ευκλείδης (τέσσερα διμηνιαία τεύχη κάθε χρόνο).
Για να δείτε σε ηλεκτρονική μορφή τα τεύχη του περιοδικού για τα έτη 1976-1993 πατήστε εδώ. Μπορείτε να ζητήσετε να
δείτε πιο πρόσφατα τεύχη στο σχολείο μας.
Για να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού, μπορείτε είτε να απευθυνθείτε απ'ευθείας στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία είτε
να το δηλώσετε στο σχολείο μας (για μειωμένο κόστος).
Περισσότερες πληροφορίες και κόστος συνδρομής.